Orgito

Uniwersalność

Negocjacje wewnątrz firmy

Aplikacja Orgito obsługuje najpopularniejsze formaty plików i zapewnia najważniejsze funkcjonalności edytora tekstu!

Użytkownik rozpoczynając pracę nad dokumentem ma możliwość edycji pustego dokumentu lub wczytania dokumentu z pliku.


Aplikacja Orgito umożliwia wczytanie plików popularnych formatów Microsoft Office (.doc oraz .docx), Open Office (.odt), Adobe Acrobat (.pdf), z uwzględnieniem formatowania wczytywanego dokumentu.Pracując nad treścią dokumentu, użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcjonalności, niezbędnych do efektywnego formatowania treści.


Aplikacja daje możliwość pracy w edytorze tekstu w postaci ramki (widok po lewej) lub w trybie pełnoekranowym.