Orgito

Monitoring

Negocjacje wewnątrz firmy

Orgito daje łatwy dostęp do informacji
o statusie prac nad dokumentami!


Orgito umożliwia szybki podgląd statusu prac nad dokumentami!


Użytkownicy pracujący nad dokumentem w ramach firmy, mają dostęp do podsumowania listy osób aprobujących. Lista uwzględnia informacje, który użytkownik udzielił aprobaty oraz procentowe zaawansowanie uzyskanych aprobat.


Orgito informuje użytkowników o akcjach na uzgadnianym dokumencie.


Aplikacja wysyła powiadomienia mail-em. Użytkownik wskazuje w aplikacji, na jaki adres email powiadomienie ma być wysłane oraz w przypadku jakich czynności chce otrzymywać powiadomienia.