Orgito

Porządek

Negocjacje pomiędzy firmami

Korzystając z aplikacji Orgito użytkownicy pracują w uporządkowany sposób, w każdej chwili mogą sprawdzić zmiany w którejkolwiek wersji dokumentu!


Użytkownik ma dostęp do pełnej, uporządkowanej historii pracy nad dokumentem - do wszystkich wersji dokumentu.


Każda akcja wykonana na każdym dokumencie jest zapisywana i dostępna w „historii zmian” dokumentu.