Orgito

Pewność

Negocjacje pomiędzy firmami

Orgito blokuje wysłanie dokumentu bez uprzedniego uzyskania aprobat wszystkich osób opiniujących.


Ustalając sposób przeprowadzania negocjacji dokumentu, użytkownik wskazuje osoby, które mają zaopiniować dokument...


Jeżeli dokument zostanie zmieniony po aprobacie przez innych użytkowników, aplikacja wymaga ponownej aprobaty wskazując zakres zmian.

… Dokument nie może być wysłany bez uzyskania wszystkich aprobat!


Dokument do kontrahenta mogą wysyłać wszystkie osoby opiniujące. Istnieje również możliwość wskazania konkretnej grupy osób wysyłających dokument (ograniczenia listy osób wysyłających).