Orgito

Monitoring

Negocjacje pomiędzy firmami

Orgito daje łatwy dostęp do informacji
o statusie prac nad dokumentami!


Orgito umożliwia szybki podgląd statusu prac nad dokumentami!


Użytkownicy pracujący nad dokumentem, mają dostęp do podsumowania listy aprobujących. Lista uwzględnia informacje:

a) który użytkownik udzielił aprobaty w ramach własnej firmy

b) która firma udzieliła aprobaty

wraz z graficznym przedstawieniem procentowego zaawansowania uzyskanych aprobat.


Orgito informuje użytkowników o akcjach na uzgadnianym dokumencie.


Aplikacja wysyła powiadomienia mail-em. Użytkownik wskazuje w aplikacji, na jaki adres email powiadomienie ma być wysłane oraz w przypadku jakich czynności chce otrzymywać powiadomienia.