Orgito

Kontrola

Negocjacje pomiędzy firmami

Uzgadnianie dokumentów z wykorzystaniem Orgito jest wygodne i bezpieczne, nie wymaga każdorazowego sprawdzania i porównywania dokumentów.


W Orgito nie ma możliwości wprowadzenia ukrytych zmian w tekście.

Inaczej niż w tradycyjnych edytorach tekstu, aplikacja nie ma funkcjonalności prowadzania zmian, które nie będą widoczne dla pozostałych osób pracujących na dokumencie. W Orgito wszystkie zmiany są widoczne i zaewidencjonowane.