Orgito

Polityka Prywatności


Drukuj


Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności w Orgito. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie

BEZPIECZEŃSTWO

Panel logowania do Konta jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.

Logowanie do Konta jest możliwe wyłącznie po wpisaniu Hasła. Zaleca się zmieniać Hasło co najmniej raz na 30 dni. Nie zaleca się ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała Hasło.

Usługodawca korzysta z usług firmy trzeciej, która dba o bezpieczeństwo oprogramowania Serwisu oraz serwera, na którym gromadzone są dane. Usługodawca podpisał z tym dostawcą stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane gromadzone na serwerach tego dostawcy są szyfrowane.

Usługodawca przestrzega zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w szczególności w tym celu wprowadził procedury bezpieczeństwa oparte na normach PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz PN-ISO/IEC 17799:2007.

COOKIES

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis plików cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

Cookies techniczne – umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień gdy zaznaczysz taką opcję w Serwisie lub/i pozwalają Nam na tworzenie prostych statystyk odsłon Serwisu oraz Aplikacji. Wykorzystujemy cookie odpowiedzialne ze sesję logowania oraz wybrany język.

Cookies Google Analytics – służą do analityki internetowej i pomagają udoskonalać funkcjonalność Serwisu i dostosować ją lepiej do oczekiwań i potrzeb Użytkowników. Google Analytics gromadzi anonimowe informacje na temat tendencji występujących w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników – źródła wejścia – np. po wyszukanej frazie w wyszukiwarce, czas przebywania, chętnie klikane zakładki, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, lokalizacja. Google Analytics korzysta z własnych cookies do analizowania działań Użytkowników.

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę plików cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu plików cookies. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer) albo wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Serwisu, ale może wpłynąć na ograniczenia w rozwoju i dostępności Usług pod kątem potrzeb Użytkowników.

PRYWATNOŚĆ

Co jest widoczne? Dla kogo?
Lista Negocjacji
 • Użytkownicy, którzy utworzyli lub zostali zaproszeni do udziału w Negocjacjach
 • Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług
Lista Pracowników
 • Administrator
 • Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług
Zawartość Negocjacji: dokumenty, notatki, komentarze
 • Użytkownicy, którzy utworzyli lub zostali zaproszeni do udziału w Negocjacjach,
 • dane przechowywane w Aplikacji są szyfrowane tak by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu
Profil (dane osobowe)
 • Użytkownik Konta
 • Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług
Numer PESEL
 • Osoba Prywatna
 • Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług
Numer NIP
 • Administrator Firmy i pozostali Pracownicy Firmy
 • Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług
Akceptuję Anuluj